Osata Maps on toteutettu osana Osata-hanketta. OSATA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. Opiskelijoille tullaan toteuttamaan aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen sekä osaamisidentiteetin rakentamiseen. Lisätietoa: osata.fi.

Ohjeet kuinka voit luoda oman Osata Mapsin: